Quy tắc ứng xử

Một là  Đối với bản thân:

 • Trang phục gọn gàng, thanh lịch.
 • Phong cách lịch sự, ấn tượng.
 • Hiểu rõ năng lực, chuyên môn, nghiệp vụ của mình.
 • Làm việc với tinh thần, ý thức, trách nhiệm cao.
 • Luôn đề cao danh dự.

Hai là Đối với khách hàng:

 • Chủ động, niềm nở, lễ độ, thân thiện.
 • Chu đáo, văn minh.
 • Nghiêm túc, tự tin, thành công.

Ba là Đối với đồng nghiệp:

 • Chân thành, cởi mở, học tập, giúp đỡ lẫn nhau.
 • Hợp tác, chia sẻ khó khăn, thuận lợi cũng như vui, buồn có nhau.
 • Mỗi đồng nghiệp là một thành viên tích cực trong lao động, học tập góp phần chung tay xây dựng xã hội tốt đẹp hơn.

 Bốn là Đối với cấp trên:

 • Luôn lắng nghe và hiểu rõ.
 • Luôn chấp hành sự phân công.
 • Luôn phản ánh kịp thời.
 • Luôn góp ý xây dựng.

Năm là Đối với Công ty:

 • Gắn bó làm việc lâu dài.
 • Tinh thần trách nhiệm cao.
 • Đem lại hiệu quả thiết thực.
 • Đề xuất ,Tôn vinh, Hưởng thụ xứng đáng.!