Nhiệm vụ của Hưng Tín

      Hưng Tín hoạt động dựa trên quy luật nhân bản, lấy con người làm trung tâm. Bên cạnh đó, nền tảng của sự minh bạch, tin cậy, tín nhiệm và công bằng là những yếu tố dẫn dắt mọi định hướng của chúng tôi. Tất cả đều hướng đến sự thành công và  thịnh vượng, cùng nhau phát triển. Những  quy luật định hướng ấy đã đi cùng chúng tôi kể từ khi thành lập và ngày nay đã trở thành tôn chỉ, là văn hoá của Hưng Tín.

           Hưng Tín là một doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh phục vụ con người, và vì con người. Chúng tôi đặt ra các tiêu chí cho hoạt động của mình. Đó là các tiêu chí quan trọng hàng đầu :

         Con người: Con người luôn là trung tâm, là yếu tố quyết định cho định hướng, chiến lược và chính sách của doanh nghiệp. Đào tạo và bố trí đúng người, đúng công việc là hiện thực hoá của thành công, góp phần tạo nên thịnh vượng chung của Hưng Tín.

          Đối tác: Đối tác của Hưng Tín luôn được trân trọng, luôn được chia sẻ khó khăn, thuận lợi được xây dựng trên sự tin cậy – tín nhiệm – bình đẳng cùng nhau hợp tác phát triển.

          Xã hội và cộng đồng:  Hưng Tín đã và đang là nhân tố tin cậy của xã hội và cộng đồng, đóng góp cho cộng đồng vì sự thịnh vượng chung:

Chúng tôi cam kết luôn là đối tác tin cậy, minh bạch đối với cơ quan công quyền và các nhóm cộng đồng có chung mục đích và lợi ích.

          Tài sản và tài chính: Chúng tôi cam kết hoạt động vì sự bền vững do vậy tài chính và kiểm soát, kiểm toán tài chính được xây dựng trên sự minh bạch và có độ tin cậy cao nhất để phát triển, trường tồn.

         Định hướng phát triển chung: Sự phát triển bền vững của Hưng Tín dựa trên:

  •   Cung cấp các sản phẩm có chất lượng, chất lượng cao, chất lượng quốc tế, chất lượng dịch vụ hoàn hảo đáp ứng, thoả mãn nhu cầu của khách hàng.
  •   Thực hiện tốt vai trò công dân của mình “Vì cuộc sống tốt đẹp hơn”
  •   Duy trì vị trí giữ thị phần cao về nội, ngoại thất vật liệu xây dựng. Sản xuất và cung cấp nước uống tinh khiết R.O và một số sản phẩm, hàng hóa khác.