THIẾT BỊ PHÒNG TẮM ALLURE BRILLIANT

GIỚI THIỆU

Bộ thiết bị vệ sinh phòng tắm Grohe – Allure Brilliant bao gồm:
– Bát sen trần 27479000
– Bát sen tay 27698000
– Dây sen 28364000
– Đầu ra sen tay 27707000
– Cài sen 27706000
– Mặt sen âm 19792000
– Đế sen âm 35500000
– Vòi 23109000
– Cây cấp bồn 23119000
– Đế cây cấp bồn 45984000
– Mặt ấn xả 38859 XGO

 

Bản vẽ kỹ thuật: