GẠCH LÁT NỀN GRANITE HẠT MỊN BDN60-612

Gạch lát nền Thạch Bàn

Mã sản phẩm: BDN60 – 612

Bề mặt: Phẳng – Siêu bóng, vân đá
Màu sắc: Màu Đen
Loại gạchGranite Nano vân đá
Công năng: Gạch ốp lát
Kích thước: 600x600mm