Nhiệm vụ của Hưng Tín

Hưng Tín hoạt động dựa trên quy luật nhân bản lấy con người làm trung tâm. Bên cạnh đó, nền tảng của sự minh bạch, tin cậy, tín nhiệm và công bằng là những yếu tố dẫn dắt đến mục tiêu phấn đấu của chúng tôi. Tất cả đều hướng đến sự thành công và thịnh vượng, cùng nhau phát triển. Những quy luật định hướng ấy đã đi cùng chúng tôi kể từ khi thành lập và ngày nay đã trở thành tôn chỉ, là văn hoá của Doanh nghiệp.

Hưng Tín là một doanh nghiệp hoạt động sản xuất và kinh doanh vì con người và môi trường sống. Chúng tôi đã đặt ra các tiêu chí cho hoạt động của mình. Đó là các tiêu chí quan trọng hàng đầu :

Con người: Con người luôn là trung tâm, là yếu tố quyết định cho định hướng, chiến lược và chính sách của doanh nghiệp. Đào tạo và bố trí đúng người, đúng công việc là bộ phận hiện thực hoá của thành công, góp phần tạo nên thịnh vượng chung của Hưng Tín.

Đối tác: Đối tác của Hưng Tín luôn được trân trọng, luôn được chia sẻ khó khăn – thuận lợi được xây dựng trên sự tin cậy – tín nhiệm – bình đẳng cùng nhau hợp tác phát triển.

Chính phủ và cộng đồng: Hưng Tín đã và đang là nhân tố tin cậy của cộng đồng, cùng cộng đồng và đóng góp cho cộng đồng vì sự thịnh vượng chung

Chúng tôi cam kết luôn là đối tác tin cậy – minh bạch đối với cơ quan công quyền và các nhóm cộng đồng có chung mục đích và lợi ích.

Tài sản và tài chính: Chúng tôi cam kết hoạt động vì sự bền vững do vậy tài chính và kiểm soát, kiểm toán tài chính được xây dựng trên sự minh bạch và có độ tin cậy cao nhất để phát triển, trường tồn.

Định hướng phát triển chung:

Sự phát triển bền vững của Hưng Tín dựa trên:
– Cung cấp các sản phẩm có chất lượng tốt nhất, với chất lượng dịch vụ hoàn hảo đáp ứng được thoả mãn nhu cầu của khách hàng.
– Thực hiện tốt vai trò công dân của mình.
– Duy trì vị trí giữ thị phần cao về nội thất vật liệu xây dựng, gạch ngói, thiết bị vệ sinh cao cấp, về nội thất gia đình, thiết bị nhà bếp, đèn trang trí; về cung cấp nước uống tinh khiết R.O Hưng Tín; về cung cấp máy lọc nước tinh khiết R.O Haohsing hàng đầu Việt Nam và các thế mạnh khác mà chúng tôi đang có.